Giấy phép xuất khẩu lao động Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hà Nội ( HANOI HTD., JSC)

giấy phép XKLĐ của công ty Cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội Giấy phép xuất khẩu lao động Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hà Nội ( HANOI HTD., JSC)

giấy phép XKLĐ của công ty Cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội  Giấy phép xuất khẩu lao động Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hà Nội ( HANOI HTD., JSC)

Tham khảo giấy phép XKLĐ của công ty Cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội (HTD)  trên cổng thông tin “TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC” – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Website: http://www.colab.gov.vn/

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *